Co roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, także z języka niemieckiego. 16 listopada 2012roku nauczycielki języka niemieckiego przeprowadziły szkolny etap tego konkursu. Składał się on z testu leksykalno- gramatycznego oraz trzeba było napisać list. W konkursie wzięło udział 27 uczniów, aż dziesięciu z nich zdobyło 75% możliwych do zdobycia punktów i zakwalifikowało się do eliminacji miejsko- gminnych, byli to:

  1. Dominik Ludwig kl. IIA

  2. Marcel Socha kl. IIIA

  3. Tomasz Gomolla kl. IIA

  4. Martin Tiszbierek kl. IIA

  5. Angelika Dworaczek kl. IIA

  6. Martina Wypich kl. IIIA

  7. Florian Reinert kl. IIIA

  8. Leonard Czakaj kl. IIIA

  9. Dawid Meyer kl. IA

  10. Rafał Błoniarz kl. IIA

Kolejny etap konkursu odbył się 22 stycznia 2013 roku w naszym gimnazjum, gdzie uczniowie mieli możliwość rywalizacji z uczniami z gminy Ujazd. Test składał się z 2 części: rozumienie tekstu czytanego oraz realioznawstwo. Aby zakwalifikować się do finału konkursu trzeba było zdobyć przynajmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. Udało się to: Dominikowi Ludwig, Lennardowi Czakaj i Marcelowi Socha.

Ta trzyosobowa grupa pod opieką pani Eweliny Kilisz pojechała 5 marca 2013 roku na finał konkursu do Opola, w którym wzięło udział 57 najlepszych uczniów z całego województwa. Bardzo się cieszymy, iż cała trójka nie zawiodła i została laureatami tego konkursu i jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.